AVÍS LEGAL

 

TITULAR
Lleonart Barcelona S.L.
C.I.F.
B 64137128
DIRECCIÓ
Avinguda Jacquard, 38
CONTACTE
info@lleonart.cat
DADES REGISTRALS
Registre Mercantil de la localidad de Barcelona, al tom 42407, foli 122, inscripció 10, full B324509

DADES IDENTIFICATIVES
L’empresa titular de www.lleonart.cat es LLEONART BARCELONA S.L., amb domicili social a Av. Jacquard 38, 08222 Terrassa (Barcelona), amb NIF B 64137128, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42407, foli 122, inscripció 10, full B324509. Correu electrònic info@lleonart.cat

PROPIETAT INTEL•LECTUAL DE LA WEB
Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquesta página web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de LLEONART BARCELONA S.L. corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.
Per tant queda prohibida la seva reporducció, distribució, comunicación pública i transformació, total o parcial, sense la autorització expressa de LLEONART BARCELONA S.L. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents d qualsevol classe de continguts en aquest web siteestàn protegits per la llei.

CONTINGUTS DE LA WEB I ENLLAÇOS
A LLEONART BARCELONA S.L. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.
Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pot accedir per enllaços o per buscadors des de la pàgina web lleonart.cat

INTERCANVI O DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ
LLEONART BARCELONA S.L declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts als quals s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat dels mateixos.
Actualizació i modificació de la pàgina web

LLEONART BARCELONA S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva web site, i la configuració o presentació del mateix, a qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS
A LLEONART BARCELONA S.L. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors als equips informàtics, no imputables a la nostra societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del control de LLEONART BARCELONA S.L.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions a la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals s’interpreten conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament a tot el que no s’hagi prevista a les mateixes. (Bàsicament Llei 34/2002 de l’11 de juliol de serveis de la informació i comerç electrònic).
Els usuaris de la nostra web són conscients de tot el que està exposat i ho accepten voluntàriament.